Кафедра "Інженерної механіки
та технології машинобудування"

Функціонування машинобудівних, суднобудівних та ремонтних підприємств неможливе без спеціалістів з глибокими теоретичними та практичними знаннями з металообробки та виробництва машин і технічних пристроїв.

За спеціальністю «Прикладна механіка» проводиться підготовка фахівців для сучасних підприємств, автоматизованого виробництва, спеціалістів в області комп’ютерної підготовки виробництва, систем автоматизованого проектування технологічних процесів і технологічного оснащення.

Вступай до нас

131. «Прикладна механіка»

Підготовка за спеціальністю «Прикладна механіка» здійснюється за професійними спеціалізаціями:

 • технології машинобудування;
 • технології автоматизованого виробництва.

Спеціалізації

Кафедра "Інженерної механіки та технології машинобудування"

За спеціалізацією «Технології машинобудування» студенти отримують класичну освіту інженерів-технологів, навчаються розробляти технологічні процеси виготовлення машин, обладнання та окремих деталей. Унікальність і універсальність спеціальності дозволяє випускникам успішно працювати практично в усіх галузях науки і техніки, в конструкторських і технологічних службах, службах ремонту і обслуговування обладнання, в підрозділах організації виробництва.

За спеціалізацією «Технологія автоматизованого виробництва» студенти поглиблено вивчають верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК), промислові роботи, засоби механізації та автоматизації сучасного виробництва. Випускники вміють створювати програми керування сучасними верстатами та обробними центрами.

На перших двох курсах передбачена учбово-виробнича практика, яка закінчується придбанням студентами робочих професій токаря, фрезерувальника, свердлувальника, шліфувальника. Перші три курси присвячені поглибленій конструкторській і технологічній підготовці та закінчуються конструкторською практикою на провідних підприємствах. На 4-5 курсах виконання курсових проектів і робіт технологічного профілю здійснюється на підприємствах і в організаціях машинобудівної галузі за реальною тематикою.

На всіх етапах навчання передбачено широке використання обчислювальної техніки. Багато лабораторних та практичних занять проводяться в комп’ютерних класах з використанням спеціального програмного забезпечення, сучасних систем CAD/CAM/CAE.

Студенти отримують поглиблену комп’ютерну підготовку в галузі інформаційних технологій, а також з економіки підприємств та менеджменту. Чимало уваги приділяється математичному моделюванню технологічних процесів і технічних систем, міцності і надійності конструкцій.

Студенти спеціальності «Прикладна механіка» мають можливість на старших курсах паралельно з навчанням за обраною спеціальністю навчатись для отримання другого диплому про вищу освіту за спеціальностями економічного спрямування: «Економіка підприємств», «Менеджмент організацій», а також на військовій кафедрі.

Аспірантура кафедри готує наукових фахівців вищої кваліфікації – кандидатів технічних наук (докторів філософії).

На час навчання студенти отримують відстрочку від призиву в армію.

Працевлаштування

Кафедра "Інженерної механіки та технології машинобудування"

Фахівці технологи та механіки традиційно є елітою машинобудівної галузі. Унікальність і універсальність спеціальності «Прикладна механіка» дозволяє випускникам успішно працювати практично в усіх галузях науки і техніки, в конструкторських і технологічних службах, службах ремонту і обслуговування обладнання, в підрозділах організації виробництва.

Знання технологій виготовлення техніки і способів організації виробництва дозволяє таким фахівцям займатися управлінською та організаційно-економічною діяльністю.

Після закінчення університету, випускники отримують запрошення на роботу від провідних машинобудівних, суднобудівних та ремонтних підприємств, фірм та проектно-конструкторських установ України, країн СНД та Європи.

Приклад професій

 • Керівники виробничих підрозділів у промисловості (головний технолог, головний інженер, головний конструктор, головний механік, технічний керівник, завідувач майстерні, майстер виробництва, майстер виробничої дільниці, начальник/майстер виробничої лабораторії, начальник проектно-конструкторського відділу, начальник технологічного бюро, начальник відділу технічного контролю, майстер виробничої служби, майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів, майстер з ремонту обладнання, майстер цеху);
 • Професіонали в галузі інженерної механіки (інженер-механік, інженер-технолог (механіка), інженер-конструктор, інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів, науковий співробітник);
 • Викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • Технічні фахівці-механіки (механік дільниці, механік з ремонту обладнання, механік цеху, технік-конструктор, технік-технолог, технік-лаборант, технік з інструменту, технік з метрології, технік з налагоджування та випробувань, технік з нормування праці).

Наші випускники працюють на підприємствах:

 • ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект»
 • DamenShipyards, Нідерланди
 • RigasShipyard, Латвія
 • MDEM, DamenShipyardsBranch, Миколаїв
 • ВАТ Суднобудівний завод "Лиман"
 • ВАТ "Чорноморсуднопроект"
 • Машинобудівні заводи "Фрегат", "Первомайськдизельмаш"
 • СКТБ "Бриг"
 • Південноукраїнська атомна електростанція
 • Підрозділи "Укрзалізниці"
 • Побузький феронікелевий завод
 • НДІ "Сиріус"
 • ДП "Завод імені 61 Комунара"
 • ВАТ "Чорноморський суднобудівний завод"
 • ПАТ "Завод "Екватор"
 • ООО «Елеваторпромсервіс»

Відгуки

 • Я вдячний університету і кафедрі інженерної механіки та технології машинобудування за отримані знання та можливість працевлаштування за отриманою спеціальністю на сучасному підприємстві.

  Рік випуску: 01.02.2018
  Диплом: Спеціаліст
  Підприємство: ООО «Елеваторпромсервіс»

  Палько Євген, Майстер цеху

Правила Вступу

Кафедра "Інженерної механіки та технології машинобудування"

Зарахування на перший курс за денною та заочною формами навчання відбувається на бюджетній та контрактній основі на підставі сертифікатів зовнішнього незалежного тестування. Зарахування на третій курс випускників коледжів за денною і заочною формами навчання також відбувається на бюджетній та контрактній основі.

Сертифікати ЗНО, необхідні для вступу

 • Українська мова та література – не менше 100 балів;
 • Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів;
 • Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів.

Контакти

Кафедра "Інженерної механіки та технології машинобудування"

Додаткову інформацію про спеціальність Ви можете отримати на кафедрі "Інженерної механіки та технології машинобудування".

Кафедра "Інженерної механіки та технології машинобудування"

54009, м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 5.Старий корпус НУК, ауд. 39.

З будь-якого питання вас проконсультують співробітники кафедри "Інженерної механіки та технології машинобудування":

Поліщук Віталій Анатолійович

+38 (098) 237-75-17 vitpolishchuk@gmail.com +38 (098) 237-75-17

Моргун Сергій Олександрович

+38 (050) 393-28-75 serhii.morhun@nuos.edu.ua +38 (050) 393-28-75

Новошицький Антон Володимирович

+38 (067) 718-80-06 novtsm@gmail.com +38 (067) 718-80-06

Не зволікай

Вступай до нас